IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการ PPEs Distribution
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2021
ภูมิภาค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดโครงการโดยย่อ โครงการ PPEs Distribution ในปี พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับการสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าที่ 12 (SDG12) โดยการสร้างความมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชน ผู้บริโภค พนักงานองค์กรร่วมกับ 14 องค์กร ได้แก่ บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย, มิชลิน ประเทศไทย, ศูนย์การค้าแม็คโคร, ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา, คอนโดมิเนียม “S Condo”, หมู่บ้านทัสคานี, บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด, บริษัท พี-ฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด, โรงพยาบาลเอกชล, บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) และบริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด โดยมีการตั้งจุดรับบริจาคขวดพลาสติก PET ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 13 พื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 26,500 คน ในการส่งเสริมการนำขวดพลาสติก PET มาสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นเส้นด้ายเพื่อไปทอเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% เคลือบสารสะท้อนน้ำและป้องกันโคโรน่าไวรัส สู่การผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) รีไซเคิลประเภท Coverall Level 2 แบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 8,000 ชุด และชุดเครื่องนอนโดยมีนวัตกรรมเคลือบป้องกันการแพร่กระจายบนผืนผ้า จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ให้แก่ 32 โรงพยาบาลใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศบราซิลและประเทศอินเดีย ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักและการส่งเสริมความเชื่อมั่นในวงการการแพทย์ ในการใช้ชุด PPE ชนิดใช้ซ้ำกว่า 30 ครั้งต่อชุด อันจะนำ “โครงการนำร่อง” และกรณีศึกษาที่นำไปสู่การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพลาสติกรีไซเคิล PET ตลอดจนลดปริมาณขยะจากการให้บริการทางการแพทย์
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 3: มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • Goal 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • คู่ค้า
 • องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • โรงพยาบาล
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
  ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • องค์กรที่ให้ตั้ง Drop Point
 • องค์กรที่ให้ของรางวัล/ชิงโชค
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/11/2021 - 31/01/2022
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 180,599,863.00 บาท
  SROI RATIO 7.55 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 42,219,600 บาท
  • รวม 675,000 บาท
  • รวม 100,000 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 17,050,223 บาท
  • รวม 86,400,000 บาท
  • รวม 8,761,690 บาท
  • รวม 278,572 บาท
  • รวม 136,800 บาท
  • รวม 18,674,054 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 12,386 บาท
  • รวม 2,038 บาท
  • รวม 569,500 บาท
  • รวม 720,000 บาท
  • รวม 5,000,000 บาท